AVE ART Ostrava>Kurzy>Kurzy>Keramická tvorba v praxi

Keramická tvorba v praxi

Informace
o kurzu
Cena
kurzu
Uplatnění
v praxi
Lektorský
tým
Závěrečné
práce

Pokud si kladně odpovíte na některou z níže uvedených otázek, volba je jasná, zapojte se do našeho vzdělávacího kurzu „Keramická tvorba v praxi“!!!

Chcete se uplatnit v keramickém oboru jako OSVČ, zaměstnanec nebo v chráněné dílně?

Zvažujete, zda se má Vaše záliba v keramické tvorbě stát Vaší trvalou náplní práce?

Pracujete v sociální oblasti a keramickou tvorbu byste využili v rámci Art terapií?

Využijete keramickou tvorbu ve své stávající profesi (zvýšení konkurenceschopnosti na trhu – Dům dětí a mládeže, pracovníci protidrogových a protialkoholních center, učitelé základních a mateřských škol, vedoucí volnočasových kroužků, apod.)?

 

Ohlasy účastníků 

Moc ráda na oba kurzy vzpomínám. V roce 2013/2014 to bylo 300 hodin (Keramická tvorba v praxi) a v roce 2014/2015 200 hodin (Točíč keramiky). Bylo to úžasné! Velmi dobře se teď orientuji v keramickém řemesle - v teorii i v praxi. Vedu kroužek keramiky pro starší žáky, vedu dílny keramiky pro dospělé. AVE ART je příjemným místem a pracují tam lidé na vysoké odborné úrovni.

S úctou J. Satinská

Rekvalifikační kurz "Keramická tvorba v praxi" v Ostravě by měl absolvovat každý člověk, kterému práce s hlínou přináší radost a nestačí mu jen to, co se naučí na malých kurzech nebo v tvořivých dílnách. V tomto kurzu jsem získala spoustu tolik potřebných zkušeností z oblasti technologií i samotné tvorby. Jsem ráda, že se s námi lektoři podělili o své cenné zkušenosti i o to, že při práci s hlínou se vlastně učíme stále.

Kučeříková M. 

Rekvalifikační kurz "Keramická tvorba v praxi" byl výborný - dílna je dobře vybavená a lektoři ochotní, vstřícní a sdílní se svými zkušenostmi. Kurz můžu všem zájemcům doporučit.

Holba B.

Kurz Keramická tvorba v praxi byl pro mne celoroční arteterapií. Obsáhlý, užitečný, jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Vyzkoušela jsem si množství technik pod vedením zkušeného lektora pana Jiřího Břenka, který se tomuto oboru věnuje profesionálně a úspěšně vlastně celý život. Takový kurz je jediný v kraji a chtěla bych poděkovat umělecké škole AVE ART za jeho pořádání a podporu keramiky a přeji mnoho úspěchů v příštích letech. 

Hana Sálusová

 Proč si vybrat naš kurz

  • více než 300
    absolventů
  • vlastní
    učebnice
  • uplatnitelnost
    na trhu práce


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny