Cena kurzu

Informace
o kurzu
Cena
kurzu
Uplatnění
v praxi
Lektorský
tým
Závěrečné
práce

Cena vzdělávacího programu

činí 39 000,- Kč, částka splatná ke dni zahájení kurzu.

Kurzovné je možno hradit postupně v pololetních splátkách a to ke dni 15. 10. a 15. 1. následujícího roku

Po obdržení přihlášky Vás vyzveme k zaplacení registrační nevratné zálohy ve výši 4. 000,- Kč, která bude zúčtována v 1. splátce kurzovného (registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu).

 

Cena kurzu zahrnuje:

- odborné vedení kurzu

- publikaci „Keramická tvorba v praxi“ (155 stran)

- výukový materiál

- osvědčení o rekvalifikaci vydané na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c

 

Jste-li na Úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání, nebo působíte jako OSVČ (zájemce o zaměstnání), máte možnost absolvovat naše kurzy v rámci rekvalifikace ZDARMA. Kurz Vám uhradí Úřad práce!Proč si vybrat naš kurz

  • více než 300
    absolventů
  • vlastní
    učebnice
  • uplatnitelnost
    na trhu práce


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny