Cena kurzu

Informace
o kurzu
Cena
kurzu
Uplatnění
v praxi
Lektorský
tým
Závěrečné
práce

Cena vzdělávacího programu

Kurzovné je splatné ke dni zahájení kurzu nebo lze částku uhradit postupně v pololetních splátkách a to ke dni 15. 10. a 15. 1. následujícího roku.

Ostrava - 39 900,- Kč

Po obdržení přihlášky Vás vyzveme k zaplacení registrační nevratné zálohy ve výši 4. 000,- Kč, která bude zúčtována v 1. splátce kurzovného (registrační poplatek Vám bude odečten z ceny kurzu).

 

Cena kurzu zahrnuje:

- odborné vedení kurzu

- publikaci "Jak se stát bytovým dekoratérem" (166 stran)

- výukový materiál

  • osvědčení o rekvalifikaci vydané na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c

 

INTERIÉROVÝ PORADCE (33-051-M)

Cena závěrečné dvoudenní zkoušky (16 h)  dle NSP - INTERIÉROVÝ PORADCE (33-051-M) pro získání Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání  výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona  č. 53/2012 Sb. je stanovena na 15 000 Kč.

Na požádání můžeme zorganizovat zkoušku dle NSP bez absolvování našeho kurzu.

Po úspěšném absolutoriu vydáme absolventu Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání  výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona  č. 53/2012 Sb.

 Proč si vybrat naš kurz

  • více než 300
    absolventů
  • vlastní
    učebnice
  • uplatnitelnost
    na trhu práce


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny